Ngày nay, toàn cầu hóa không còn là một chủ đề xa lạ trên các phương tiện truyền thông và các kênh tin tức. Toàn cầu hóa đang diễn ra trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Toàn cầu hóa đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong một xã hội thị trường mở như Việt Nam, hội nhập văn hóa và hợp tác khu vực. Tìm hiểu toàn cầu hóa là gì trong bài viết dưới đây của breadnotcircuses.org nhé!

I. Toàn cầu hóa là gì

Toàn cầu hóa, xuất hiện sau những năm 1960, đã trở thành một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong khoa học xã hội hiện đại. Nó có nhiều định nghĩa và cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi. Toàn cầu hóa có thể hiểu là một hiện tượng gắn liền với tăng trưởng.

Sự gia tăng này nói lên số lượng và cường độ của các cơ chế và quá trình. Các hoạt động thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới. Bằng cách này, toàn cầu hóa che khuất các biên giới quốc gia. Đồng thời, nó thu hẹp khoảng cách về các mặt của đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa của thế giới.

Toàn cầu hóa, xuất hiện sau những năm 1960, đã trở thành một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất

Toàn cầu hoá là quá trình hình thành một nền chính trị thế giới thống nhất. Đó là một tác động, một sự đan xen xuyên biên giới. Nó tồn tại trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Đầu tiên là khu vực kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Toàn cầu hóa được định nghĩa một cách khách quan nhất là sự phụ thuộc lẫn nhau liên tục.

II. Bản chất của xu thế toàn cầu hóa là gì

Xu hướng toàn cầu hóa là một trong những khát vọng mà các quốc gia và khu vực trên thế giới đang hướng tới. Làn sóng toàn cầu hóa nổi lên sau những năm 80 của thế kỷ 20 và rõ ràng hơn sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Xu hướng toàn cầu hóa là kết quả của cuộc cách mạng công nghệ. Về cơ bản, xu hướng toàn cầu hóa là quá trình gia tăng mạnh mẽ các mối quan hệ của tất cả các khu vực, các quốc gia, các quốc gia, các dân tộc hoặc sự phụ thuộc lẫn nhau có ảnh hưởng lẫn nhau.

III. Biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa

Thứ nhất, sự phát triển của thương mại quốc tế từ cuối Chiến tranh thế giới thứ hai (1945) đến cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Giá trị thương mại quốc tế đã tăng gấp 12 lần. Sự phát triển của thương mại quốc tế là biểu hiện rõ nét của mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. hay sự quốc tế hóa nền kinh tế của các quốc gia, khu vực và các dân tộc trên thế giới.

Sự phát triển của thương mại quốc tế là biểu hiện rõ nét của mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau

Thứ hai, sự phát triển của các tập đoàn đa quốc gia theo thống kê của Liên hợp quốc. Khoảng 500 tập đoàn đa quốc gia lớn kiểm soát tới 25% tổng sản lượng của thế giới. Và giá trị trao đổi của các công ty này có thể tương đương với một phần tư giá trị thương mại thế giới ngày nay.

IV. Một số khái niệm toàn cầu hóa

1. Toàn cầu hóa sản xuất

Toàn cầu hóa sản xuất là quá trình cung cấp hàng hóa và dịch vụ từ các khu vực khác nhau trên thế giới để tận dụng lợi thế của một quốc gia về chi phí và chất lượng của các yếu tố sản xuất như nguyên liệu, nhân lực và các yếu tố sản xuất.

Công nghệ, năng lượng, địa lý, vốn. Các công ty tham gia vào quá trình toàn cầu hóa sản xuất kỳ vọng tổng chi phí sẽ giảm đáng kể và chất lượng / chức năng được cải thiện khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Làm như vậy, chúng tôi sẽ tăng khả năng cạnh tranh của công ty và thị trường.

2. Toàn cầu hóa thị trường

Toàn cầu hóa thị trường là sự chuyển đổi dần dần từ thị trường riêng lẻ của các quốc gia hội nhập sang thị trường toàn cầu. Cùng với đó, các rào cản thương mại biên giới đã được dỡ bỏ để thúc đẩy kinh doanh quốc tế phát triển. Từ đó, sở thích của người tiêu dùng toàn cầu có xu hướng trở nên gần gũi hơn, mang lại các tiêu chuẩn toàn cầu và tạo ra một thị trường toàn cầu.

Sự phổ biến của Coca-Cola, Pepsi và Gà rán Kentucky minh họa rõ ràng cho xu hướng này. Các công ty đa quốc gia và quốc tế đã được hưởng lợi rất nhiều từ xu hướng toàn cầu này và đang hỗ trợ sự phát triển và mở rộng của nó.

V. Toàn cầu hóa cơ hội và thách thức

Toàn cầu hóa được nhiều người, đặc biệt là các nước đang phát triển coi vừa là cơ hội vừa là thách thức. Quá trình này tạo ra nhiều cơ hội để các nước đang phát triển tăng tốc. Việc mở rộng thương mại tự do, xóa bỏ hàng rào thuế quan, chính sách tự do hóa của mỗi quốc gia sẽ giúp cho việc lưu thông hàng hóa trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Toàn cầu hóa được nhiều người, đặc biệt là các nước đang phát triển coi vừa là cơ hội vừa là thách thức

Tiếp cận sớm với những công nghệ mới nhất được áp dụng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Chúng tôi liên tục trao đổi, chuyển giao khoa học công nghệ và xây dựng lại quy trình tổ chức, quản lý và sản xuất hiệu quả cho các quốc gia khác nhau.

Nhiều quốc gia đã tận dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ để thực hiện chính sách đa phương hoá quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng mang lại nhiều thách thức. Các quốc gia tham gia quá trình toàn cầu hóa phải chuẩn bị kỹ lưỡng về vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế.

Trên đây là những thông tin về toàn cầu hóa là gì? Hy vọng bài viết này sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc!