Landing page là một từ chúng ta thường nghe trong kinh doanh và tiếp thị, nhưng Landing page là gì? Nó khác với một trang web như thế nào? Landing page được sử dụng để làm gì và có bao nhiêu loại? Tất cả sẽ có trong bài viết của breadnotcircuses.org. I. Landing page là […]

Infographic là gì? Vai trò của nó trong tiếp thị và quảng cáo là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả của một infographic? Với sự phát triển của Internet, ngày nay chúng ta không còn mất nhiều thời gian để đọc các tập tin với những dòng văn bản truyền thống […]

Blog là gì? Nếu bạn hỏi tôi thì sao? Đã có một blog? Bạn sẽ nghe thấy từ “blog” rất nhiều, nhưng nếu bạn trả lời nó một cách hoàn hảo thì sẽ rất ít người có thể trả lời được. Bài viết này của breadnotcircuses.org sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết các câu […]

Các công ty hình thành cần xác định rõ mô hình để xây dựng và phát triển hiệu quả, đúng hướng. Hiện nay, một số lượng đáng kể các mô hình kinh doanh đã được tạo ra có những đặc điểm khác nhau mà các công ty và công ty khởi nghiệp cần hiểu rõ […]